Takk for at du hjelper oss!

Foreningen Tryggere Ruspolitikk ønsker å kartlegge hvordan personer som bruker rusmidler forholder seg i ulike situasjoner. Vi setter stor pris på ditt bidrag. Undersøkelsen tar ca. 6 minutter. 

Spørreundersøkelsen er helt anonym, og vi lagrer ikke IP-adresser eller annen informasjon som kan knyttes direkte opp til en person. 

Vi vil mot slutten av året lage en oppsummering av resultatene som vi vil offentliggjøre, og på sikt ønsker vi å gjennomføre en grundigere analyse av dataene som kan utgjøre grunnlaget for en rapport eller en vitenskaplig artikkel. 
0 of 28 answered
 

T