Introducere - Q5

 
20% of survey complete.
Departamentul de Educaţie din cadrul Consiliului Europei dezvoltă în prezent un nou cadru de referinţă pentru cetăţenia democratică şi competenţa interculturală (pornind de la modele de competenţe deja existente, care au fost dezvoltate de Consiliul Europei şi alte organizaţii). Intenţia noastă este ca acest cadru să fie folosit în predarea şi planificarea educaţională. V-am fi extrem de recunoscători dacă ne-aţi putea ajuta în munca pe care o desfăşurăm completând următorul chestionar. Estimăm că acest lucru va dura aproximativ 45 de minute.

În cadrul acestui proiect am dezvoltat un nou model teoretic al valorilor, atitudinilor, abilităţilor, cunoştinţelor şi înţelegerii necesare pentru cetăţenia democratică şi competenţa interculturală. Modelul propune existenţa a 20 de componente distincte care trebuie să fie dobândite de elevi/cursanţi. Aceste componente sunt după cum urmează:

Valori
1. Valorizarea altor fiinţe umane, a demnităţii umane şi a drepturilor omului
2. Valorizarea diversităţii culturale şi a alterităţii culturale
3. Valorizarea democraţie, justiţiei, dreptăţii, egalităţii şi statului de drept
 
Atitudini
4. Deschidere spre alteritate culturală şi alte credinţe, viziuni asupra lumii şi practici
5. Respect pentru alte persoane, credinţe, viziuni asupra lumii şi practici
6. Spirit civic
7. Responsabilitate
8. Auto-eficienţă
9. Toleranţa la ambiguitate

Abilităţi
10. Abilităţi de învăţare autonomă
11. Abilităţi de gândire critică şi analitică
12. Abilităţi de ascultare şi observare
13. Empatie
14. Flexibilitate şi adaptabilitate
15. Abilităţi lingvistice, comunicative şi plurilingve
16. Abilităţi de cooperare
17. Abilităţi de rezolvare a conflictelor

Cunoştinţe şi înţelegere critică
18. Cunoştinţe şi înţelegere critică referitoare la sine
19. Cunoştinţe şi înţelegere critică referitoare la limbă şi comunicare
20. Cunoştinţe şi înţelegere critică referitoare la lume (incluzând politică, legislaţie, drepturile omului, cultură, culturi, religii, istorie, mass-media, economie, mediul înconjurător şi sustenabilitate)
 
În prezent suntem în curs de dezvoltare a unor descriptori care să poată fi folosiţi pentru a evalua gradul în care un elev/cursant a dobândit aceste componente. Un descriptor este o afirmaţie sau o descriere a ceea ce poate să facă un cursant dacă a dobândit o anumită componentă. De exemplu, dacă a dobândit abilităţi de cooperare, un descriptor posibil ar fi „Când lucrează în echipă, lucrează bine cu alte persoane pentru a atinge scopurile echipei”, dacă un cursant a dobândit simţul responsabilităţii, un descriptor posibil ar putea fi „Dă dovadă că îşi asumă responsabilitatea pentru propriile greşeli”.

Până acum am dezvoltat un set de 600 de descriptori provizorii care să acopere toate componentele din model. Am dori să ne ajutaţi să stabilim utilitatea a 30 dintre aceşti descriptori. Acest lucru presupune să răspundeţi la două tipuri de întrebări pentru fiecare descriptor.

T