Επιλογή Συζητήσεων / Εργαστηρίων Φόρουμ select respect 2018

Σε περίπτωση που τα εργαστήρια / συζητήσεις έχουν συμπληρωθεί από συμμετοχές, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για εναλλακτικές που σας ενδιαφέρουν. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Question Title

* 1. Προσωπικά στοιχεία 

Question Title

* 2. Πέμπτη 15/11/18 | 12:45–14:45

Question Title

* 3. Πέμπτη 15/11/18 | 15.45 - 18.00
Παρασκευή 16/11/18 | 10.00 - 18.00

Επιλέξτε την Θεματική Ομάδα Εργασίας (μόνο για στελέχη / εκπροσώπους φορέων ή εγχειρημάτων) 

Question Title

* 4. Σάββατο 17/11/18 | 12.00 -14.00 Εργαστήρια Open Spaces I

Question Title

* 5. Σάββατο 17/11/18 | 14.15 -16.15 Εργαστήρια Open Spaces II

Question Title

* 6. Σάββατο 17/11/18 | 17.15 - 19.15 Εργαστήρια  Open Spaces III

T