Vil du ha Norecopas nyhetsbrev på norsk eller på engelsk?

Norecopa sender ut ca. 8 nyhetsbrev i året.
Brevene sendes ut kun på norsk, av kapasitetshensyn.
Vi har imidlertid et ikke ubetydelig antall abonnenter fra utlandet, og det er jo mange utenlandske gjesteforskere i Norge.
Vi ønsker din mening om hvilket språk de bør skrives på.
Svarene er anonyme, hvis ikke du velger å fortelle oss hvem du er. På forhånd takk!

Question Title

* 1. Hvilken nasjonalitet har du?

Question Title

* 2. Jeg ønsker nyhetsbrevene på:

Question Title

* 3. Eventuelle kommentarer du måtte ha om nyhetsbrevene

Question Title

* 4. Dersom du vil at vi skal kontakte deg for å få utfyllende informasjon, kan du fylle ut dette skjema (helt frivillig)

Da er du ferdig. Tusen takk for hjelpen!

T