1. แบบสำรวจการใช้ร้านค้าออนไลน์

กรุณากรอกอีเมล์ในช่อง "ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม" เพื่อรับอีบุ๊กเพื่อความสำเร็จ ด้วยครับ

* 1. อุปสรรคที่ท่านเคยเจอเมื่อเปิดร้านค้าออนไลน์ (ท่านสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

* 2. ท่านมีความคาดหวังต่อการให้บริการของผู้ดูแลร้านค้าอย่างไร(ตอบได้มากกว่า1ข้อ)

* 3. บริการใดที่ท่านคิดว่า จะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจออนไลน์ของท่านให้มากยิ่งขึ้น (ท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

* 4. ปัจจุบันท่านทำการประชาสัมพันธ์ร้านค้าออนไลน์รูปแบบใด (ท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

* 5. ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากตัวผู้ใช้ร้านค้าออนไลน์

* 6. ช่วงเวลาที่ใช้งานร้านค้า

* 7. จำนวนครั้งที่ใช้บริการร้านค้าออนไลน์

* 8. สิ่งที่อยากให้เว็บไซต์ richtimeteam ปรับปรุงหรือเพิ่มเติม

* 9. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

T