Jonojel Tat Nan,

Ri utz’elal xuquje nim-majtbal rech ri tijoxelab xuquje ri ajchak’ are’ ri nabe’ nim ilem rumal oj. Ri a cha’bal nim u chak’bal junam ruq jumpa to’riq ri tijobal cham ri q’aq’ junab’ qutbal. Na’ jun to’q’op ya’ ri a noj’ba’ cham ri wuj ta’banik.

Jumpa at q’a nojsaj ri ta’banik wuj, na’ jun to’q’op cha chomaj chrij ri jumpa qi tz’lajsej ri ak’al cham ri tijobal cham jun q’aq junab q’utbal che p’itnaq’. 

Question Title

* 1. 1. Jumpa ak’al q’olik awuk cham ri grades K-12?

Question Title

* 2. Cha cha’ ri grades che ri ak’al tijoxel(ri jmul ak’al) che ya’o’ cham jun q’aq junab’ qutbal? (cha’ juntir che utz’ chawuch at)

Question Title

* 3. Cham ri q’ij ri’, tjaniq at qa chomaj ya’ik ri ak’al awal (jmul aq’al) rech qi tz’lajik cham ri tijobal rech ri junab’ 2020-2021 rech ri junab’ q’utbal?

Question Title

* 4. Oj tjanik chomaj q’i nim chak’bal rech q’ilo ri be’ rech u to’rbal ri tijobal. Na’ jun nim to’q’op cha’ ri oxib nim bantajik (3) chomanik chrij ri Q’OLBAL WINAQ UTZ’ELAL CHAK’BAL jumpa ri q’aq junab qmajtik cham ri q’aq q’ij junaq’ q’utbal.

Question Title

* 5. Oj tjanik chomaj q’i nim chak’bal rech q’ilo ri be’ rech u to’rbal ri tijobal. Na’ jun nim to’q’op cha’ ri oxib nim bantajik (3) chomanik chrij ri SAQ’BAL/ NAJ’BAL CHAWAWEM jumpa ri q’aq junab qmajtik cham ri q’aq q’ij junaq’ q’utbal.

Question Title

* 6. Cham ri q’ij jumpa q’majtik ri q’aq’ junab’ q’utbal, rumal ri q’ij q’ax ri’, jas chak’bal q’utbal at are’ qa bij che utz’?

Question Title

* 7. Jas ri jmul chomaj ri’ are’ q’u ya’o’ ilik jas ri winaq rajuxik cham ri junab’ 2020-2021 cham ri junab’ q’utbal?

Question Title

* 8. Are’ ri awal jujun q’ij be’ cham ri chich, q’onik q’e cham ri q’ij rech ri q’aq junab’ q’utbal?

Question Title

* 9. Are’ che ri tijobal qu to’ro’ cham ri q’aq’ junab’ q’utbal, Jas at qat qonik qa q’ilsaj ri jmul jasach ri’:

  Nim Utz’taj Utz’ taj Utz’/Utz’taj Utz’ Nim Utz’
Junam or jumpa tz’lajik cham ri tijobal cham ri jujun q’ij rech ri q’utbal noj’bal chak’bal
Jujun q’ij, jujun q’utbal q’ij
Jujun q’ij, jujun wuqubix q’utbal 
Cham juntir q’ij naj’bal q’utbal chomam chrij ri grade

Question Title

* 10. Na’ jun to’q’op bij jas q’a na’o’ che tz’lajik cham ri tijobal ja

  Nim Utz’taj Utz’ taj Utz’/Utz’taj Utz’ Nim Utz’
Ri in tijoxel are’ q’i tzlajik juma q’olik utz’elal cham ri chajik ri q’ab’ xuquje ri najba’ chawawem nim chak’bal cham
Ri in tijoxel are’ q’I tzlajik jumpa q’olik ri chuqbal chi’ che nim banik chak cham.

Question Title

* 11. Are’ q’olik jun chik noj’bal, cham ri q’ij pitnaq’, che at qa waj qa bij ya’ chrij ri noj’bal q’utbal tijobal ja?

T