USAID Turizam is inviting you to join us at a two-part training program for providers of accommodation & experiences in rural areas, and those who plan to do so, to introduce best practices in Managing, Promoting, and Selling Authentic and Successful Rural-based Experiences for Post Covid-19 Era, focusing on capacities for business management improvements, market positioning, sales, and product design, taking into the consideration the needs and motivation of the post-COVID-19 traveler.

USAID Turizam vas poziva da nam se pridružite u programu obuke za pružatelje smještaja i iskustva u ruralnim područjima i one koji to planiraju postati, gdje će biti predstavljenje najbolje prakse u upravljanju, promociji i prodaji autentičnih i uspješnih ruralnih iskustva u Post Covid-19 eri, fokusirajući se na kapacitete za unapređenje poslovnog upravljanja, pozicioniranje na tržištu, prodaju i dizajn proizvoda, uzimajući u obzir potrebe i motivaciju post COVID-19 putnika.


Question Title

* 1. U kojem gradu želite pohađati treninge? / In which city would you like to attend the training?

Question Title

* 2. Kontakt podaci prvog-e učesnika-ice / Contact details for the first attendee

Question Title

* 3. Kontakt podaci drugog-e učesnika-ice / Contact details for the second attendee

Question Title

* 4. Adresa / Address

Question Title

* 5. Poštanski broj / ZIP code

Question Title

* 6. Općina - Grad / Municipality - City

Question Title

* 7. Da li se već bavite izdavanjem smještaja i pruženjem iskustava ili tek planirate početi? / Are you already providing rural accommodation and experiences, or are you just planning to start?

Question Title

* 8. Da li imate uposlenike-ice na puno radno vrijeme? / Do you have full-time employees?

Question Title

* 9. Da li imate part-time uposlenike-ice? / Do you have part-time employees?

Question Title

* 10. Da li imate sezonske uposlenike-ice? / Do you employ seasonal workers?

Question Title

* 11. Da li surađujete sa tour operatorima/agencijama u svrhu prodaje turističkih usluga u sklopu turističkih paketa? / Do you cooperate with tour operators/agencies to sell your services as part of tourist packages?

Question Title

* 12. Da li prodajete smještaj preko online platformi za prodaju? / Do you sell your services through online sales platforms? Choose all that applies

Question Title

* 13. Ako ste odgovorili DA na prethodno pitanje, do kojeg je procenta narastao broj gostiju koji su bukirali smještaj preko digitalnih platformi 2018/2019? / If you answered Yes to the previous question, by what percentage has the number of guests who booked your services via digital platforms increased in 2019/2018?

0% 50% 100%
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 14. Da li pružate turističke usluge tokom cijele godine ili sezonski? / Do you provide services all year round or seasonally?

Question Title

* 15. Kako biste ocjenili zadovoljstvo gostiju na osnovu njihovog feedbacka-a? / How would you rate guest satisfaction based on their feedback?

Question Title

* 16. Da li nudite neka dodatna turistička iskustva u sklopu smještaja? / Do you offer any additional tourist experiences in addition to the accommodation?

Question Title

* 17. Potvrđujem da su sve navedene informacije tačne i obvezujem se da ću kvartalno izvještavati USAID-u Turizam o benefitima koji su nastali kao rezultat ovog treninga. / I certify that all information provided is accurate, and commit to providing USAID Turizam with reporting on benefits received as a result of this training program on a quarterly basis.

T