Survey in English: https://www.surveymonkey.com/r/DDX5JLQ
Pesquisa em português: https://www.surveymonkey.com/r/BJFXJH9
สำรวจเป็นภาษาไทย: https://www.surveymonkey.com/r/FLLD68P
中文调查: https://www.surveymonkey.com/r/XYF53YD

Globalna Federacja Samoopieki (GSCF) zaprasza członków Pana/Pani towarzystwa medycznego do wzięcia udziału w badaniu ankietowym świadczeniodawców oceniającym wiedzę i podejście do produktów i praktyk samoopieki. Wyniki ankiety zostaną uwzględnione w procesie badawczym mającym na celu opracowanie kolejnego Wskaźnika Gotowości do Samoopieki GSCF. Federacja podjęła się realizacji projektu Wskaźnika w ramach trzyletniego Planu Współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia. Wskaźnik Gotowości do Samoopieki ma na celu zidentyfikowanie i omówienie krytycznych czynników warunkujących „gotowość do samoopieki” w systemie opieki zdrowotnej i będzie stanowić miarę wybranych systemów krajowych, podkreślając istniejące postępy i wskazując możliwości poprawy. Ankieta dostarczy najważniejszych danych wyjściowych, które będą stanowić podstawę oceny zaufania świadczeniodawców oraz wsparcia dla praktyk w zakresie samoopieki.

Question Title

* 2. Jaka jest Pana/Pani płeć?

Question Title

* 4. Jak często zaleca Pan/Pani swoim pacjentom stosowanie komplementarnych produktów i praktyk samoopieki w ramach bieżącego planu wellness i poprawy zdrowia?

Question Title

* 5. Jak często zaleca Pan/Pani swoim pacjentom stosowanie komplementarnych produktów i praktyk samoopieki w ramach planu leczenia konkretnego schorzenia?

Question Title

* 6. Czy praktyki samoopieki są uwzględnione w wytycznych dotyczących opieki lub leczenia w Pana/Pani miejscu pracy?

Question Title

* 7. Proszę wskazać, które z poniższych najczęściej zaleca Pan/Pani pacjentom, którzy jako pierwsze i preferowane działanie wybierają produkty lub praktyki w zakresie samoopieki (1 = nigdy nie zalecam, 2 = sporadycznie zalecam, 3 = czasami zalecam, 4 = często zalecam, 5 = zawsze zalecam):

  nigdy nie zalecam sporadycznie zalecam czasami zalecam często zalecam zawsze zalecam
Leczenie przeciwbólowe
Leczenie kaszlu/przeziębienia
Alergie
Problemy trawienne
Pielęgnacja oczu
Zdrowie seksualne (np. prezerwatywy)
Pierwsza pomoc
Środki nasenne
Zdrowie jamy ustnej
Odchudzanie
Rzucenie palenia
Diagnostyka (np. stosowanie ciśnieniomierza; badania moczu; sprawdzanie temperatury)

Question Title

* 8. Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy pacjenci rozmawiali z Panem/Panią na temat produktów do samoopieki?

Question Title

* 9. Proszę ocenić, na ile zgadza się Pan/Pani z poniższym stwierdzeniem: „Większość moich pacjentów (>80%) rozumie związek między niewłaściwą dietą a cukrzycą”.

Question Title

* 10. Proszę ocenić, na ile zgadza się Pan/Pani z poniższym stwierdzeniem: „Większość moich pacjentów (>80%) rozumie związek między złym zdrowiem psychicznym a złym zdrowiem fizycznym”.

Question Title

* 11. Jak często zdarza się Panu/Pani zwracać uwagę na nieprzestrzeganie zasad leczenia przez swoich pacjentów?

Question Title

* 12. Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy pacjenci rozmawiali z Panem/Panią na temat praktyk samoopieki?

Question Title

* 13. Czy pacjenci mają elektroniczny dostęp do swoich dokumentacji medycznych (pisemnych lub elektronicznych)?

Question Title

* 14. Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy sporządzał Pan/Pani notatki na temat zalecanych lub zgłoszonych produktów lub praktyk samoopieki w dokumentacji medycznej pacjenta (pisemnej lub elektronicznej)?

Question Title

* 15. Jak możliwe lub wygodne jest otrzymanie finansowej rekompensaty za wydatki poniesione na omawianie z pacjentami produktów lub praktyk samoopieki?

Question Title

* 16. Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymywał/a Pan/Pani rekompensatę finansową za usługi telemedyczne?

Question Title

* 17. Który z poniższych produktów lub praktyk należy Pana/Pani zdaniem do kategorii medycyny tradycyjnej lub komplementarnej?

*Definicja Medycyny Tradycyjnej i Komplementarnej

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje medycynę tradycyjną jako „sumę wiedzy, umiejętności i praktyk opartych na teoriach, przekonaniach i doświadczeniach rdzennych dla różnych kultur, możliwych do wytłumaczenia lub nie, wykorzystywanych w utrzymaniu zdrowia, jak również w zapobieganiu, diagnozowaniu, poprawie lub leczeniu chorób fizycznych i psychicznych”.

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje medycynę komplementarną jako „szeroki zestaw praktyk w zakresie opieki zdrowotnej, które nie są częścią własnej tradycji ani medycyny konwencjonalnej danego kraju i nie są w pełni zintegrowane z dominującym systemem opieki zdrowotnej”.

Question Title

* 18. Które z poniższych produktów lub praktyk samoopieki zalecał Pan/Pani pacjentom w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Question Title

* 19. Proszę ocenić, na ile zgadza się Pan/Pani z poniższym stwierdzeniem: „Wyniki zdrowotne poprawiają się, gdy pacjenci mają możliwość korzystania z planu opieki domowej w leczeniu schorzeń przewlekłych”.

Question Title

* 20. Proszę wskazać, na ile zgadza się Pan/Pani z poniższym stwierdzeniem: „Wyniki zdrowotne ulegają poprawie, gdy pacjenci używają produktów dostępnych bez recepty jako pierwszej linii leczenia drobnych dolegliwości”.

Question Title

* 21. Proszę wskazać, na ile zgadza się Pan/Pani z poniższym stwierdzeniem: „Uważam samoopiekę za kluczowy element mojego podejścia do wsparcia i postępowania z moimi pacjentami”.

Question Title

* 22. Proszę wskazać, na ile zgadza się Pan/Pani z poniższym stwierdzeniem: „Decydenci polityczni w moim kraju promują produkty i praktyki samoopieki jako przystępne i korzystne rozwiązania zdrowotne”.

Question Title

* 23. Prosimy o pozostawienie dodatkowych uwag w polu poniżej.

T