Brukerundersøkelse 2019

Question Title

1. Innen hvilket emne gikk du på kurs?

Question Title

2. Hvilket fylke tilhører du?

Question Title

3. Hvor fant du kurset?

Question Title

4. Hvilke forventninger hadde du til utbytte av kurset du gikk på?

Question Title

5. Ble forventningene innfridd?

Question Title

6. Hva slags kjennskap har du til Studieforbundet kultur og tradisjon?

Question Title

7. Har du gått mange kurs i organisasjoner tilknyttet Studieforbundet kultur og tradisjon før?

Question Title

8. Hva er din høyest fullførte utdannelse?

Question Title

9. Hva er din yrkesstatus nå?

Question Title

10. Er du mann eller kvinne?

Question Title

11. Andre kommentarer/opplysninger?

 
100% of survey complete.

T