Question Title

* 1. Nadzor nad nebankarskim financijskim sektorom u RH provodi:

Question Title

* 2. Hanfa Vam je poznata:

Question Title

* 3. Hanfa nadzire:

Question Title

* 4. Hanfa ne nadzire:

Question Title

* 5. Uloga Hanfe nije:

Question Title

* 6. Web stranice Hanfe:

Question Title

* 7. Web stranice Hanfe u informativnom smislu su:

Question Title

* 8. Tekstovi na web stranicama Hanfe su:

Question Title

* 9. Molimo navedite teme o kojima biste željeli čitati na web stranicama Hanfe.

Question Title

* 10. Smatrate li da su web stranice Hanfe jednostavne za korištenje?

Question Title

* 11. Objasnite zašto smatrate da web stranice Hanfe nisu jednostavne za korištenje.

Question Title

* 12. Navedite prijedloge kako učiniti web stranice Hanfe jednostavnijima za korištenje.

Question Title

* 13. Smatrate li web stranice Hanfe preglednima?

Question Title

* 14. Navedite prijedloge kako učiniti stranice Hanfe preglednijima.

Question Title

* 15. Možete li na web stranicama Hanfe brzo i jednostavno pristupiti svim potrebnim podacima?

Question Title

* 16. Što po Vašem sudu ometa brz i jednostavan pristup podacima na web stranicama Hanfe?

Question Title

* 17. Smatrate li podatke/informacije objavljene na web stranicama Hanfe dovoljno informativnima za Vaše potrebe?

Question Title

* 18. Koje dodatne podatke/informacije smatrate potrebnim za objavu na web stranicama Hanfe?

Question Title

* 19. Jeste li se ikad susreli (čuli/vidjeli/pročitali) s upozorenjima koja je Hanfa objavljivala?

Question Title

* 20. Možete li navesti s kojim upozorenjima Hanfe ste se ranije susreli?

T