1. Περιγραφή έρευνας ερωτηματολογίου

Το παρόν ερωτηματολόγιο εντάσσεται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με τίτλο "Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιοποίηση Δεδομένων Υπηρεσιών Κοινωνικής Δικτύωσης με σκοπό τη μελέτη της συμπεριφοράς και των επιλογών των μετακινουμένων σε αστικές περιοχές". Το συγκεκριμένο έργο εκπονείται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και χρηματοδοτείται από το ερευνητικό πρόγραμμα "Ερευνητικά Προγράμματα Αριστείας ΙΚΥ/Siemens".

Αναγκαία συνθήκη για την ορθή διεξαγωγή της έρευνας ερωτηματολογίου και την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων είναι η ειλικρινής απάντηση των ερωτημάτων, καθώς σωστές ή λάθος απαντήσεις δεν υπάρχουν.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται ανώνυμα και τα δεδομένα που θα προκύψουν θα χρησιμοποιηθούν μόνο ερευνητικούς σκοπούς και δεν θα διατεθούν σε τρίτους.
 
Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται μόνο στους χρήστες του διαδικτύου (internet) ασχέτως του βαθμού χρήσης του. 

Σας ευχαριστώ προκαταβολικά για το χρόνο σας και τη συμβολή σας στην υλοποίηση της έρευνας ερωτηματολογίου και βρίσκομαι στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Question Title

Εικόνα
 
7% of survey complete.

T