1.

1. Prosimo, označite kraj v Sloveniji, za katerega odgovarjate na vprašalnik oz. v katerem bivate.

2. Ali vas motijo tovorna dostavna vozila v mestnem središču?

3. Če ste odgovorili z "da", pojasnite zakaj (možnih več odgovorov):

4. Ali ste zadovoljni s ponudbo v centru mesta (trgovine, lokali,...)?

5. Ali bi bili zaradi boljše ponudbe v mestu pripravljeni sprejeti dejstvo, da bi se s tem lahko povečalo število dostavnih vozil (možna večja gneča na peš conah in pločnikih)?

6. Kateri bi bili po vašem mnenju najboljši načini/ukrepi za urejanje problematike izvajanja dostav blaga v vašem mestnem središču (možna sta dva odgovora) ?

T