Εισαγωγή

Ο σκοπός αυτού του ερωτηματολογίου είναι η διερεύνηση της συμπεριφοράς και της εμπειρίας των Μαραθωνοδρόμων απέναντι στην Αειφόρο Ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή.

Σε ευχαριστούμε για την υποστήριξή σου και την συμμετοχή σου στην έρευνά μας.

T