1.

Poštovani, zahvaljujemo Vam na vremenu koje ćete izdvojiti za popunjavanje ovoga anketnog upitnika. Time ćete doprinijeti izradi strateškog plana razvoja turizma u Gradu.
Vjerujemo da će nam Vaši odgovori uvelike pomoći oko određivanja temeljnih strateških prioriteta i smjernica razvoja turizma u našemu Gradu.
Hvala Vam!

T