Question Title

* 1. Ime i prezime osobe ILI pravnog lica koje daje nominaciju

Question Title

* 2. Ime i prezime osobe koja se nominira za nagradu

Question Title

* 3. CV/biografija osobe ILI profil pravnog lica koja daje nominaciju

PDF, DOC, DOCX file types only.
Choose File

Question Title

* 4. CV/biografija osobe koja se nominira za nagradu

PDF, DOC, DOCX file types only.
Choose File

Question Title

* 5. Obrazloženje nominacije koje direktno adresira sve kriterije navedene u Javnom pozivu (kriterije za nominaciju i kriterije prihvatljivosti) i dodatno odgovara na pitanja iz dijela Kriteriji selekcije (maksimalno 1000 riječi)

PDF, DOC, DOCX file types only.
Choose File

Question Title

* 6. Materijal koji evidentira navedene informacije iz Obrazloženja nominacije

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

* 7. Materijal koji evidentira navedene informacije iz Obrazloženja nominacije

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

* 8. Materijal koji evidentira navedene informacije iz Obrazloženja nominacije

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

* 9. Materijal koji evidentira navedene informacije iz Obrazloženja nominacije

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

* 10. Materijal koji evidentira navedene informacije iz Obrazloženja nominacije

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

* 11. Materijal koji evidentira navedene informacije iz Obrazloženja nominacije

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

* 12. Materijal koji evidentira navedene informacije iz Obrazloženja nominacije

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

* 13. Materijal koji evidentira navedene informacije iz Obrazloženja nominacije

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

* 14. Materijal koji evidentira navedene informacije iz Obrazloženja nominacije

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

* 15. Materijal koji evidentira navedene informacije iz Obrazloženja nominacije

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

* 16. Materijal koji evidentira navedene informacije iz Obrazloženja nominacije

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

* 17. Materijal koji evidentira navedene informacije iz Obrazloženja nominacije

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

* 18. Materijal koji evidentira navedene informacije iz Obrazloženja nominacije

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

* 19. Materijal koji evidentira navedene informacije iz Obrazloženja nominacije

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

* 20. Materijal koji evidentira navedene informacije iz Obrazloženja nominacije

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

T