Poštovane građanke i poštovani građani,
 
Molimo vas da nas podržite time što ćete izdvojiti 5 minuta vašeg vremena da procijenite društvene pojave i kvalitetu usluga i resursa u gradu u kojem živite putem ovog kratkog upitnika.
 
Mreža za izgradnju mira provodi istraživanje o socijalno-ekonomskim razvojnim potrebama u 16* i dodatnih 9** gradova i opština/općina u BiH u cilju jačanja uloge građanskog društva i poslovnog sektora u procesima lokalnog ekonomskograzvoja.
 

*Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Brčko, Cazin, Grude, Kakanj, Konjic, Mostar, Prijedor, Široki Brijeg, Stolac, Trebinje, Tuzla, Višegrad i Zenica
**Bosanska Krupa, Derventa, Gornji Vakuf/Uskoplje, Goražde, Gradačac, Kotor Varoš, Laktaši, Tešanj i Usora

Question Title

* 1. Kojoj dobnoj skupini pripadate?

Question Title

* 2. Vaš spol/rod? 

Question Title

* 3. U kojem gradu živite?

Question Title

* 4. Koji je vaš radni status?

Question Title

* 5. Koji je najviši nivo vašeg obrazovanja?

Question Title

* 6. Prema vašem saznanju, da li je u vašem gradu u posljednje dvije godine došlo do smanjenja ili porasta ovih društvenih pojava i procesa:

  Znatan porast ++ Djelomičan porast+ Situacija se nije promijenila 0 Djelomično smanjenje -  Znatno smanjenje-- Nisam siguran/na ?
Zaposlenost
Kvaliteta radnih mjesta
Finansijska primanja (plate, rente, i sl.)
Siromaštvo
Glad
Emigracija ili iseljavanje/odlazak stanovništva
Imigracija ili useljavanje/dolazak stanovništva
Reindustrializacija
Investicije u infrastrukturu
Društvene inovacije
Socijalno poduzetništvo
Digitalizacija i informatizacija javnih usluga
Odgovorna potrošnja javnih institucija
Društvena pravda i jednakost
Korupcija
Nasilje
Rodna ravnopravnost
Etnički konflikt
Privredni kriminal
Uključenost građana u procese donošenja odluka
Uključenost biznis sektora u procese donošenja odluka
Aktivne politike zaštite šuma, biljnog i životinjskog svijeta

Question Title

* 7. Na osnovu vašeg mišljenja, da li je u vašem gradu u posljednje dvije godine došlo do pogoršanja ili poboljšanja ovih resursa i usluga:

  Znatno poboljšanje++ Djelomično poboljšanje+ Situacija se nije promijenila 0 Djelomično pogoršanje- Znatno pogoršanje-- Nemamo ovu uslugu  Nisam siguran/na?
Kvaliteta zraka
Kvaliteta vode
Zdrava i pristupačna hrana
Vodovod
Pristup električnoj energiji (struja)
Grijanje
Kanalizacija
Izvori obnovljive energije (solarne, vjetar, i sl.)
Kulturološke, sporske, zabavne i rekreativne usluge
Javni prevoz
Lokalni putevi i ceste
Regionalni putevi i ceste
Pristup Internetu i drugim digitalnim infrastrukturama
Odlaganje smeća i otpada
Reciklaža stakla, papira ili plastike
Javna kuhinja
Javne zdravstvene usluge
Privatne zdravstvene usluge
Predškolsko obrazovanje
Osnovno obrazovanje
Srednjoškolsko obrazovanje
Visoko obrazovanje
Neformalno obrazovanje (kursevi, radionice, i sl.)

Question Title

* 8. Koje tri ključne promjene želite u vašem gradu?

Question Title

* 9. Da, želim da dobijem rezultate ovog istraživanja na moj email:

Question Title

* 10. Podijelite vaše sugesije, prijedloge ili komentare. Hvala!

Page1 / 1
 
100% of survey complete.

T