Úvod

Vážení poskytovatelé,

dovolujeme si Vás požádat o vyplnění stručného dotazníku, který se týká medicínského zobrazování v České republice. Cílem dotazníku je zjistit stávající stav dostupnosti zobrazovacích technologií v ČR, možnosti externího přístupu, základní informace o fungování zobrazovacího pracoviště atd.

Dotazník prosím vyplňte za každé pracoviště jen jedenkrát.

Výstupy z dotazníkového šetření budou využity pro zmapování infrastruktury v oblasti medicínského zobrazování v ČR a návrh dalšího postupu v budování národní zobrazovací infrastrukturu s vazbou na projekt Euro-BioImaging.
Výstupy budou zpracovány v rámci studie, která bude předložena Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Český Euro-BioImaging
http://www.eurobioimaging.cz

Question Title

* 1. Zobrazovací pracoviště

Question Title

* 2. K jakým zobrazovacím technologiím nabízíte přístup?

  Současnost - jen interní přístup (v rámci instituce) Současnost - externí přístup Výhled 5 let - plánujeme jen interní přístup (v rámci instituce) Výhled 5 let - plánujeme externí přístup
MRI: 1,5T
MRI: 3 T
MRI: 7 T
MR-PET
PET-CT
µMRI(up to 7T)
µMRI (over 7T)
µPET
Ultrasound: 3D
µCT
µPET/CT
µSPECT
Physiological Modelling
µMRI/PET
High-Intensity Focused Ultrasound for Image Guided Therapy
Advanced Instrumentation (robots) for Image Guided Therapy
Intra-operative Imaging for Image Guided Therapy
Surgical Simulation
Electron Paramagnetic Resonance Imaging (EPRI)
Magnetic Particle Imaging (MPI)
Computed Tomography (CT)
Phase-Contrast Imaging (X-ray based)
Positron Emission Tomography (PET)
Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT)
Diffuse Optical Tomography (DOT)
Fluorescence-Mediated Tomography (FMT)
Optical Projection Tomography (OPT)
Optical Cohererence Tomography (OCT)
SPECT-CT
Ultrasound: Doppler
Ultrasound: Contrast-enhanced
Ultrasound: Echo
µUltrasound (US)
Bioluminescence Imaging (BLI)
Electroencephalography (EEG)
Magnetoencephalography (MEG)
Computer-aided Pre-operative Planning
Intra-operative Navigation
Clinical Research Methods and Practices
Health Technology Assesment

Question Title

* 3. Procento využití kapacity zobrazovacího pracoviště externími uživateli (tj. uživateli, kteří přicházejí z jiného pracoviště).

  V současnosti - uživatelé z českých VŠ/pracovišť VaV V současnosti - uživatelé ze zahraničních VŠ/pracovišť VaV Plánováno - uživatelé z českých VŠ/pracovišť VaV Plánováno - uživatelé ze zahraničních VŠ/pracovišť VaV
< 5%
5-10%
10 - 15%
15-20%
>20%

Question Title

* 4. V případě, že neposkytuje externí přístup k některým technologiím, které máte k dispozici na vašem pracovišti, uveďte důvody.

Question Title

* 5. Jaké služby a podporu poskytujete pro externí uživatele?

  Ano Ne V plánu (v horizontu 5 let)
Instruments
Technical assistance to run instrument
Methodological setup (e.g. design of study protocol and standard operator procedures)
Clinical trial insurance contracting
Pharmacovigilance
Regulatory affairs management service
Biobanking, biological material storage and processing
Training in infrastructure use
Probe preparation
Animal preparation
Animal facilities
Wet lab space
Server space
Data processing and analysis
Training workstations
Training seminar room
Guest house for facility users

Question Title

* 6. Infrastruktura Euro-BioImaging bude tvořena uzly (zobrazovacími pracovišti, která budou koordinovaným způsobem poskytovat přístup externím uživatelům).

Uvažujete o přihlášení do výzvy pro budoucí uzly pan-evropské infrastruktury Euro-BioImaging?

Question Title

* 7. Jaký model výpočtu nákladů pro uživatele v současnosti aplikujete?

  Pro interní uživatele Pro externí uživatele z nekomerční sféry Pro externí uživatele z komerční sféry
Plné náklady hrazeny uživatelem
Dotovaný model (část nákladů hrazena uživatelem, část poskytovatelem)
Provozní náklady (spotřební materiál)
Bez regulace (podmínky na dohodě)
Volný přístup
Jiné

Question Title

* 8. Uveďte zdroje finančních příjmů instituce (v %), jehož je zobrazovací pracoviště součástí.

Question Title

* 9. Jak je financováno zobrazovací pracoviště? Uveďte v procentech.

Question Title

* 10. Uveďte projekty ESFRI, kterých se vaše instituce účastní.

Question Title

* 11. Jak se díváte na budoucí potřeby pro následující zobrazovací technologie a jejich poskytování stávajícími pracovišti v České republice?

  Vysoká potřeba – pokryta stávající infrastrukturou Vysoká potřeba – nepokryta stávající infrastrukturou Nízká potřeba - pokryta stávající infrastrukturou Nízká potřeba - nepokryta stávající infrastrukturou Žádná potřeba – velmi málo vědců bude využívat tuto infrastrukturu
MRI: 1,5T
MRI: 3 T
MRI: 7 T
MR-PET
PET-CT
µMRI(up to 7T)
µMRI (over 7T)
µPET
Ultrasound: 3D
µCT
µPET/CT
µSPECT
Physiological Modelling
µMRI/PET
High-Intensity Focused Ultrasound for Image Guided Therapy
Advanced Instrumentation (robots) for Image Guided Therapy
Intra-operative Imaging for Image Guided Therapy
Surgical Simulation
Electron Paramagnetic Resonance Imaging (EPRI)
Magnetic Particle Imaging (MPI)
Computed Tomography (CT)
Phase-Contrast Imaging (X-ray based)
Positron Emission Tomography (PET)
Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT)
Diffuse Optical Tomography (DOT)
Fluorescence-Mediated Tomography (FMT)
Optical Projection Tomography (OPT)
Optical Cohererence Tomography (OCT)
SPECT-CT
Ultrasound: Doppler
Ultrasound: Contrast-enhanced
Ultrasound: Echo
µUltrasound (US)
Bioluminescence Imaging (BLI)
Electroencephalography (EEG)
Magnetoencephalography (MEG)
Computer-aided Pre-operative Planning
Intra-operative Navigation
Clinical Research Methods and Practices
Health Technology Assesment

Question Title

* 12. Uveďte, co považujete za potřebné pro vytvoření národní zobrazovací infrastruktury v oblasti biomedicínského zobrazování?

Question Title

* 13. Obecný komentář

T