Question Title

* 1. Czy otrzymujecie Państwo regularne informacje o postępach i zachowaniu własnego dziecka?

Question Title

* 2. Czy należałoby zmienić formy przekazywania informacji o postępach w nauce i zachowaniu?

Question Title

* 3. Czy są Państwo zadowoleni ze współpracy ze szkołą?

Question Title

* 4. Co zmieniliby Państwo w zakresie współpracy szkoły z rodzicami?

Question Title

* 5. Czy są Państwo zainteresowani współpracą ze szkołą?

Question Title

* 6. Na jakim odcinku pracy szkoły można liczyć na Państwa pomoc?

Question Title

* 7. Czy mają Państwo zastrzeżenia co do pracy szkoły?

Question Title

* 8. Jakie formy kontaktów ze szkołą Państwo preferują?

Question Title

* 9. Czy mają Państwo propozycje zmian w funkcjonowaniu szkoły? Jeśli tak, to jakie?

T