Question Title

* 1. Nan ki Pwogram oswa Sèvis ou te vini Jodi a? (Antoure tout sa ki konsènen yo)

Question Title

* 2. Mwen te satisfè ak kalite sèvis, enfòmasyon oswa pwodui mwen te resevwa jodi a

Question Title

* 3. Mwen te satisfè ak kantite tan sa te pran pou m te resevwa sèvis, enfòmasyon oswa pwodui mwen te resevwa jodi a

Question Title

* 4. Mwen te satisfè ak anplwaye ki te bay sèvis, enfòmasyon oswa pwodui mwen te resevwa jodi a

Question Title

* 5. Kòman ou t ap evalye satisfaksyon global ou pou visit jodi a?

Question Title

* 6. Kòman nou ka amelyore sèvis nou an?

T