* 1. თქვენი ასაკი

* 2. თქვენი სქესი

* 3. თქვენი აზრით, ბოლო 5 წლის მანძილზე, რა მხრივ შეიცვალა თბილისის ეკოლოგიური მდგომარეობა?

* 4. თქვენი აზრით, დაშვებული უნდა იყოს თუ არა რეკრეაციულ ზონებში მშენებლობა?

* 5. თქვენი აზრით, დაშვებული უნდა იყოს თუ არა, მშენებლობის მიზნით, რეკრეაციული ზონისთვის (მისი ნაწილისთვის) სტატუსის შეცვლა?

* 6. როგორ აფასებთ თბილისის მერიის გამწვანების და ეკოლოგიის სამსახურის მუშაობას?

* 7. როგორ აფასებთ თბილისის მოსახლეობის აქტიურობას ეკოლოგიურ პრობლემებთან მიმართებაში?

* 8. როგორ ფიქრობთ, რამდენადაა დაცული თქვენი უფლება იცხოვროთ ჯანსაღ გარემოში?

* 9. თქვენი აზრით, რამდენად კარგად შუქდება თბილისის ეკოლოგიურ მდგომარეობასთან დაკავშირებული საკითხები?

* 10. როგორ ფიქრობთ, თბილისის პარკები, ბაღები და სკვერები უნდა იყოს მუნიციპალური თუ შეიძლება გადაეცეს კერძო პირებს საკუთრებაში?

T