პატივცემულო სტუდენტო,
გთხოვთ, გულისხმიერად და საქმიანად მოეკიდოთ ქვემოთ მოცემულ შეკითხვებს თსსუ-ის ბიბლიოთეკის მუშაობის შესახებ.  თქვენი ობიექტური პასუხები და მათი ანალიზი დაგვეხმარება, რომ ჩვენი  ურთიერთობა უფრო ეფექტური და კომფორტული იყოს. გაცნობებთ, რომ რესპოდენტის იდენტიფიცირება არ ხდება.

წინასწარ მოგახსენებთ მადლობას თანამშრომლობისთვის.

Question Title

* 1. რამდენად ხშირად სარგებლობთ თსსუ-ის ბიბლიოთეკით:

Question Title

* 2. რომელი სერვისით სარგებლობთ ჩვენს ბიბლიოთეკაში ყველაზე ხშირად?

Question Title

* 3. ბიბლიოთეკაში თქვენთვის სასურველი მასალის მოსაძებნად რომელ მეთოდს მიმართავთ?

Question Title

* 4. თქვენთვის თსსუ-ის ბიბლიოთეკა წარმოადგენს ადგილს :

Question Title

* 5. ჩამოთვლილთაგან რომელი რესურსით სარგებლობთ უმეტესწილად ბიბლიოთეკაში?

Question Title

* 6. რამდენად ხშირად სარგებლობთ თსსუ-ის მიერ შემოთავაზებული ელექტრონული სამეცნიერო ბაზებით?

Question Title

* 7. გსურთ თუ არა ტრეინინგი ბიბლიოთეკის სერვისების შესახებ?

Question Title

* 8. რამდენად მოსახერხებელია სამკითხველო დარბაზი მუშაობისთვის?

Question Title

* 9. გთხოვთ, ერთიდან ხუთამდე შკალით (ზრდადობის მიხედვით) შეაფასოთ, რამდენად კვალიფიცურად გემსახურებათ ბიბლიოთეკის მომსახურე პერსონალი.

Question Title

* 10. გთხოვთ, ერთიდან ხუთამდე შკალით (ზრდადობის მიხედვით) შეაფასოთ, რამდენად კოლეგიალური გარემოა ბიბლიოთეკაში.

Question Title

* 11. რას მიიჩნევთ ბიბლიოთეკის ძლიერ მხარედ?

Question Title

* 12. რას მიიჩნევთ ბიბლიოთეკის სუსტ მხარედ?

Question Title

* 13. რომელი   სერვის(ებ)ის დანერგვას ან/და გაუმჯობესებას ისურვებდით ბიბლიოთეკაში?

თქვენი შენიშვნა/რეკომენდაცია/მოსაზრება

T