Frågeformuläret innehåller endast två frågor som vi ber dig att svara på. Det kommer endast att ta ett par minuter. Syftet med frågorna är att få en förståelse för hur företag samarbetar för att för att främja entreprenörsanda bland ungdomar.


Tack för din medverkan!

* Nedan finns ett antal exempel på hur man kan engagera företag att främja entreprenörskap för ungdomar. Välj de arbetssätt, vägar som ni använt er av vid någon tidpunkt.

* Om möjligt, välj tre exempel som du skulle kunna tänka dig att genomföra i framtiden. ( För statistiska ändamål)

T