Úvod

Vážení poskytovatelé,

dovolujeme si Vás požádat o vyplnění stručného dotazníku, který se týká biologického zobrazování v České republice. Cílem dotazníku je zjistit stávající stav dostupnosti zobrazovacích technologií v ČR, možnosti externího přístupu, základní informace o fungování zobrazovacího pracoviště atd.

Dotazník prosím vyplňte za každé pracoviště jen jedenkrát.

Výstupy z dotazníkového šetření budou využity pro zmapování infrastruktury v oblasti biologického zobrazování v ČR a návrh dalšího postupu v budování národní zobrazovací infrastruktury s vazbou na projekt Euro-BioImaging.
Výstupy budou zpracovány v rámci studie, která bude předložena Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Český Euro-BioImaging
http://www.eurobioimaging.cz

Question Title

* 1. Zobrazovací pracoviště

Question Title

* 2. K jakým zobrazovacím technologiím nabízíte přístup?

  Současnost - jen interní přístup (v rámci instituce) Současnost - externí přístup Výhled 5 let - plánujeme jen interní přístup (v rámci instituce) Výhled 5 let - plánujeme externí přístup
Laser Scanning Confocal Systems
Functional Imaging of Living Cells (e.g. FRAP, FRET)
Spinning Disc Confocal Systems
Multiphoton Systems
Deconvolution Widefield Microscopy
Total Internal Reflection Fluorescence Microscopy (TIRF)
Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy (FLIM)
Photoactivated Localization Microscopy (PALM)
Stimulated Emission Depletion Microscopy (STED)
Electron Microscopy
High-throughput microscopy
Stochastic Optical Reconstruction Microscopy (STORM)
Correlated Light and Electron Microscopy
Fluorescence Correlation Spectroscopy (FCS)
Single Plane Illumination Microscopy (SPIM)
Single Molecule Imaging Techniques
4PI Microscopy
Probe Microscopy (atomic force or optical nearfield)
Positron Emission Tomograpy (µPET)
Single Photon Emission Computed Tomography (µSPECT)
Magnetic Resonance Imaging (µµMRI)
Computed Tomography (µCT)
Ultra Sound (µUS)
Optical Coherence Tomography (OCT)
Optical Projection Tomography (OPT)
Fluorescence-Mediated Tomography (FMT)
Bioluminescence Imaging (BLI)
Phase-Contrast Imaging (X-ray based)
Non-linear Microscopy Techniques (e.g. CARS, SHG, THG and SRS)
Photothermal Heterodyne Imaging

Question Title

* 3. Procento využití kapacity zobrazovacího pracoviště externími uživateli (tj. uživateli, kteří přicházejí z jiného pracoviště).

  V současnosti - uživatelé z českých VŠ/pracovišť VaV V současnosti - uživatelé ze zahraničních VŠ/pracovišť VaV Plánováno (během 5 let) - uživatelé z českých VŠ/pracovišť VaV Plánováno (během 5 let) - uživatelé ze zahraničních VŠ/pracovišť VaV
< 5%
5-10%
10 - 15%
15-20%
>20%

Question Title

* 4. V případě, že neposkytuje externí přístup k některým technologiím, které máte k dispozici na vašem pracoviště, uveďte důvody.

Question Title

* 5. Jaké služby a podporu poskytujete pro externí uživatele?

  Ano Ne V plánu (v horizontu 5 let)
Instruments
Technical assistance to run instruments
Methodological setup (e.g. design of study protocol)
Training in infrastructure use
Probe preparation
Animal preparation
Animal facilities
Wet lab space
Server space
Data processing and analysis
Training workstations
Training seminar room
Guest house for facility users

Question Title

* 6. Infrastruktura Euro-BioImaging bude tvořena uzly (zobrazovacími pracovišti, která budou koordinovaným způsobem poskytovat přístup externím uživatelům).

Uvažujete o přihlášení do výzvy pro budoucí uzly pan-evropské infrastruktury Euro-BioImaging?

Question Title

* 7. Jaký model výpočtu nákladů pro uživatele v současnosti aplikujete?

  Pro interní uživatele Pro externí uživatele z nekomerční sféry Pro externí uživatele z komerční sféry
Plné náklady hrazeny uživatelem
Dotovaný model (část nákladů hrazena uživatelem, část poskytovatelem)
Provozní náklady (spotřební materiál)
Bez regulace (podmínky na dohodě)
Volný přístup
Jiné

Question Title

* 8. Uveďte zdroje finančních příjmů instituce (v %), jehož je zobrazovací pracoviště součástí.

Question Title

* 9. Jak je financováno zobrazovací pracoviště? Uveďte v procentech.

Question Title

* 10. Uveďte projekty ESFRI, kterých se vaše instituce účastní.

Question Title

* 11. Jak se díváte na budoucí potřeby pro následující zobrazovací technologie a jejich poskytování stávajícími pracovišti v České republice?

  Vysoká potřeba – pokryta stávající infrastrukturou Vysoká potřeba – nepokryta stávající infrastrukturou Nízká potřeba - pokryta stávající infrastrukturou Nízká potřeba - nepokryta stávající infrastrukturou Žádná potřeba – velmi málo vědců bude využívat tuto infrastrukturu
Laser Scanning Confocal Systems
Spinning Disc Confocal Systems
Deconvolution Widefield Microscopy
Functional Imaging of Living Cells (e.g. FRAP, FRET)
Multiphoton Systems
Total Internal Reflection Fluorescence Microscopy (TIRF)
Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy (FLIM)
Photoactivated Localization Microscopy (PALM)
Stimulated Emission Depletion Microscopy (STED)
Electron Microscopy Electron Microscopy
High-throughput microscopy
Stochastic Optical Reconstruction Microscopy (STORM)
Correlated Light and Electron Microscopy
Fluorescence Correlation Spectroscopy (FCS)
Single Plane Illumination Microscopy (SPIM)
Single Molecule Imaging Techniques
4PI Microscopy
Probe Microscopy (atomic force or optical nearfield)
Positron Emission Tomograpy (µPET)
Single Photon Emission Computed Tomography (µSPECT)
Magnetic Resonance Imaging (µMRI)
Computed Tomography (µCT)
Ultra Sound (µUS)
Optical Coherence Tomography (OCT)
Optical Projection Tomography (OPT)
Fluorescence-Mediated Tomography (FMT)
Bioluminescence Imaging (BLI)
Phase-Contrast Imaging (X-ray based)
Non-linear Microscopy Techniques (e.g. CARS, SHG, THG and SRS)
Photothermal Heterodyne Imaging

Question Title

* 12. Uveďte, co považujete za potřebné pro vytvoření národní zobrazovací infrastruktury v oblasti biomedicínského zobrazování?

Question Title

* 13. Obecný komentář

T