SMACS Introduksjon

SMACS "Sikkerhet og overlevelses opplæring på mindre båter i arktiske farvann" er et prosjekt finansiert av Northern Periphery Programme i EU (http://www.northernperiphery.eu/en/home/) Det er er støttet av EUs regionale utviklingsfond .

SMACS (www.smacs-project.eu) vil bruke den samlede kompetansen til partnerne i maritim opplæring og søk-og-redning for å utvikle et opplæringsprogram for sikkerhet og overlevelse Det er basert på erfaringene fra småbåtebrukere innen kommersielt fiske, turisme generelt sett fritidsbåter som opererer i arktiske havområder. Opplæringspakkene vil bli utformet slik at de kan benyttes av lokale opplæringsinstitusjoner over hele NPP regionen.

Vår definisjon av en "småbåt" er en båt som er mindre enn 12m i lengde eller mindre enn 50 bruttotonn (SOLAS) Vi håper du kan sette av tid til dette spørreskjemaet, og på den måten hjelpe oss med å gjøre arktis til et tryggere sted for alle småbåtbrukere.

Vi setter pris på tiden du tar for å hjelpe oss med å gjøre Arktis til et tryggere sted for alle små-craft sjøfolk.

* Kontaktinformasjon (valgfritt, men vennligst oppgi minst fylke/region og land)

* Aldersgruppe?

* Kjønn?

* Etnisitet (hvis relevant) f. eks. Eskimo, Same...

* Hva er din primære småbåt aktivitet?

* Hvor er din "hjemmehavn"

* Hvor lenge har du drevet med båt?

* Hvilke farvann har du besøkt? Kryss av for dem som passer

* Hvilken formell maritim opplæring har du fått?

* Hvem er du?

T