Question Title

* 1. Jantina:

Question Title

* 2. Umur:

Question Title

* 3. Saya adalah seorang:

Question Title

* 4. Adakah anda mengetahui kaunter BKRM menawarkan perkhidmatan pembaharuan perniagaan dan pembayaran kompaun perniagaan?

Question Title

* 5. Perkhidmatan SSM yang sering anda lakukan di kaunter BKRM:

Question Title

* 6. Anda mengetahui perkhidmatan SSM yang ditawarkan di kaunter BKRM melalui:

Question Title

* 7. Nyatakan cawangan BKRM yang selalu anda berurusan:

Question Title

* 8. Saya suka berurusan di kaunter BKRM bagi perkhidmatan SSM kerana:

Question Title

* 9. Kekerapan saya melakukan transaksi perkhidmatan SSM di kaunter BKRM:

Question Title

* 10. Adakah anda akan mengulangi transaksi perkhidmatan SSM di kaunter BKRM pada masa akan datang?

Question Title

* 11. Adakah penyampaian perkhidmatan SSM menjadi lebih mudah dengan adanya perkhidmatan SSM di kaunter BKRM?

Question Title

* 12. Sila berikan penilaian terhadap perkhidmatan BKRM yang anda berurusan:

  Sangat tidak berpuas hati Tidak berpuas hati Berpuas hati Sangat berpuas hati
Perkhidmatan dan sistem yang cepat dan lancar
Kemesraan dan kesediaan membantu
Penerangan yang jelas dari pegawai bertugas
Kemudahan dan ruangan menunggu yang disediakan
Penilaian keseluruhan perkhidmatan

Question Title

* 13. Cadangan/komen untuk memperbaiki perkhidmatan SSM di BKRM:

T