Jantina:

Question Title

* 1. Jantina:

Umur:

Question Title

* 2. Umur:

Saya adalah seorang:

Question Title

* 3. Saya adalah seorang:

Adakah anda mengetahui kaunter BKRM menawarkan perkhidmatan pembaharuan perniagaan dan pembayaran kompaun perniagaan?

Question Title

* 4. Adakah anda mengetahui kaunter BKRM menawarkan perkhidmatan pembaharuan perniagaan dan pembayaran kompaun perniagaan?

Perkhidmatan SSM yang sering anda lakukan di kaunter BKRM:

Question Title

* 5. Perkhidmatan SSM yang sering anda lakukan di kaunter BKRM:

Anda mengetahui perkhidmatan SSM yang ditawarkan di kaunter BKRM melalui:

Question Title

* 6. Anda mengetahui perkhidmatan SSM yang ditawarkan di kaunter BKRM melalui:

Nyatakan cawangan BKRM yang selalu anda berurusan:

Question Title

* 7. Nyatakan cawangan BKRM yang selalu anda berurusan:

Saya suka berurusan di kaunter BKRM bagi perkhidmatan SSM kerana:

Question Title

* 8. Saya suka berurusan di kaunter BKRM bagi perkhidmatan SSM kerana:

Kekerapan saya melakukan transaksi perkhidmatan SSM di kaunter BKRM:

Question Title

* 9. Kekerapan saya melakukan transaksi perkhidmatan SSM di kaunter BKRM:

Adakah anda akan mengulangi transaksi perkhidmatan SSM di kaunter BKRM pada masa akan datang?

Question Title

* 10. Adakah anda akan mengulangi transaksi perkhidmatan SSM di kaunter BKRM pada masa akan datang?

Adakah penyampaian perkhidmatan SSM menjadi lebih mudah dengan adanya perkhidmatan SSM di kaunter BKRM?

Question Title

* 11. Adakah penyampaian perkhidmatan SSM menjadi lebih mudah dengan adanya perkhidmatan SSM di kaunter BKRM?

Sila berikan penilaian terhadap perkhidmatan BKRM yang anda berurusan:

Question Title

* 12. Sila berikan penilaian terhadap perkhidmatan BKRM yang anda berurusan:

  Sangat tidak berpuas hati Tidak berpuas hati Berpuas hati Sangat berpuas hati
Perkhidmatan dan sistem yang cepat dan lancar
Kemesraan dan kesediaan membantu
Penerangan yang jelas dari pegawai bertugas
Kemudahan dan ruangan menunggu yang disediakan
Penilaian keseluruhan perkhidmatan
Cadangan/komen untuk memperbaiki perkhidmatan SSM di BKRM:

Question Title

* 13. Cadangan/komen untuk memperbaiki perkhidmatan SSM di BKRM:

T