Έρευνα "Ποιότητας Εξυπηρέτησης Πελατών ELPEDISON"

Question Title

* 1. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας:

Question Title

* 2. Με ποιόν από τους παρακάτω τρόπους έχετε επικοινωνήσει με την Εξυπηρέτηση Πελατών μας;

Question Title

* 3. Για ποιόν από τους παρακάτω λόγους;

Question Title

* 4. Βαθμολογήστε από 1 (χειρότερο) ως 5 (καλύτερο) την εμπειρία σας για κάθε ένα από τα παρακάτω:

  1 2 3 4 5
Χρόνος Εξυπηρέτησης
Ποϊότητα Εξυπηρέτησης
Γνώσεις Εκπροσώπου
Ευγένεια
Αποτελεσματικότητα

Question Title

* 5. Ταξινομήστε τα στοιχεία εξυπηρέτησης, ξεκινώντας με αυτό που θεωρείτε ως πιο σημαντικό:

Question Title

* 6. Πως θα αξιολογούσατε, συνολικά, την εμπειρία σας από τις υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών της ELPEDISON;

Question Title

* 7. Ποιες άλλες υπηρεσίες θα θέλατε να λαμβάνετε από την Εξυπηρέτηση Πελατών μας;

Question Title

* 8. Ποιες επιπλέον υπηρεσίες θα θέλατε να βρείτε στην εταιρική ιστοσελίδα της ELPEDISON;

T