1. Ερωτηματολόγιο

Θα σας δοθεί να διαβάσετε μια σύντομη περιγραφή μιας κατάστασης και στη συνέχεια θα ακούσετε διάφορες προτάσεις από διαφορετικά άτομα, ΠΑΤΩΝΤΑΣ στο πλαίσιο που υπάρχει πάνω από κάθε ερώτηση (μπορείτε να ακούσετε τις προτάσεις όσες φορές θέλετε).

Θα σας ζητηθεί να απαντήσετε σε διάφορες ερωτήσεις, σε κλίμακα από 1 έως 5 (1: καθόλου, 2: λίγο, 3: αρκετά, 4: πολύ, 5: πάρα πολύ).

Μπορεί να χρειαστεί να δυναμώσετε τη φωνή του υπολογιστή σας.

Οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν ανώνυμες και εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της έρευνας αυτής.

* 1. Συμπληρώστε τα ακόλουθα στοιχεία:

Page1 / 38
 
3% of survey complete.

T