Question Title

* 1. Điều gì làm cho bạn và cộng đồng của bạn khỏe mạnh?

Question Title

* 2. Điều gì ngăn cản bạn và cộng đồng của bạn tiếp cận những thứ bạn cần để cảm thấy khỏe mạnh?

Question Title

* 3. COVID-19 và lệnh “Hãy ở nhà, Giữ An toàn” đã ảnh hưởng như thế nào đến nhu cầu sức khỏe của bạn?

Question Title

* 4. Thành phố Tacoma nên làm gì để hỗ trợ sức khỏe của bạn và những người xung quanh bạn?

Question Title

* 6. Chủng tộc/Sắc tộc (chọn tất cả đáp án thích hợp)

0 of 6 answered
 

T