1. BAHAGIAN A (Penggunaan Media)

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kesan penggunaan media dan pandangan orang awam mengenai GST. Pihak kami amat berbesar hati sekiranya anda dapat meluangkan sedikit masa bagi mengisi kajian ini, di mana ia tidak akan mengambil masa lama melebihi 10 minit. Tiada sebarang jawapan yang betul atau salah. Segala maklumbalas daripada anda hanya akan digunakan bagi tujuan kajian PHD ini, dan ia akan dirahsiakan.

Question Title

* 1. Berapa kerapkah anda menonton berita atau rancangan berinformasi di saluran televisyen Malaysia?

Question Title

* 2. Secara puratanya, berapa lamakah masa yang anda ambil setiap kali menonton berita atau rancangan berinformasi di saluran televiseyen Malaysia? (Sila nyatakan dalam minit) 

Question Title

* 3. Berapa kerapkah anda membaca suratkhabar Malaysia?

Question Title

* 4. Secara puratanya, berapa lamakah masa yang anda ambil bagi membaca suratkhabar Malaysia? (Sila nyatakan dalam minit)

Question Title

* 5. Sila nyatakan nama suratkhabar Malaysia yang anda sering baca:

Question Title

* 6. Sekerap manakah anda menggunakan saluran media yang bukan utama secara dalam talian? (Contoh: Malaysia Kini, Malaysia Insider, Malaysia Today, Chedet, Forum dll)

Question Title

* 7. Sekerap manakah anda menggunakan media sosial bagi mendapatkan sebarang berita atau informasi terkini seperti GST? (Contoh: Facebook, Twitter, Blog dll)

Question Title

* 8. Bagaimanakah anda merasakan pentingnya menggunakan saluran berikut bagi mendapatkan berita dalam talian atau terlibat dengan perbincangan isu politik?

 

Sangat tidak penting

2 3 4 5 6 7 8 9

Sangat penting

10

Facebook
Twitter
Saluran media yang bukan utama secara dalam talian (Malaysia Kini, Malaysia Insider, dll.)
Forums

Question Title

* 9. Kebelakangan ini, program atau maklumat mengenai GST banyak dinyatakan di dalam berita. Bagaimanakah tahap minat anda mengenai isu GST ini?

Question Title

* 10. Jika anda mendapati sebarang maklumat mengenai GST ketika anda sedang menonton televisyen, membaca suratkhabar atau melayari internet, bagaimanakah perhatian yang anda berikan terhadap isu ini?

Question Title

* 11. Secara keseluruhannya, adakah anda mempunyai pengetahuan lengkap mengenai GST?

Question Title

* 12. Berapa banyakkah maklumat mengenai GST yang anda perolehi dari saluran-saluran berikut?

 

Tiada sebarang maklumat

2 3 4 5 6 7 8 9

Banyak maklumat

10

Saluran media utama (Saluran televisyen tempatan, Radio, Suratkhabar)
Saluran media bukan utama secara dalam talian (Malaysia Kini, Malaysia Insider, dll)
Media cetak bukan utama secara dalam talian (Harakah, Keadilan, dll)
Media sosial (Facebook, Twitter, Youtube)
Komunikasi harian (Rakan-rakan, ahli keluarga)
Saluran lain selain yang dinyatakan di atas
 
20% of survey complete.

T