نظر سنجی کارگاه کنفرانس هجدهم آموزش فیزیک تبریز

Question Title

* 1. از شرکت در این کارگاه رضایت دارم 

Question Title

* 2. ارائه دهنده تسلط خوبی نسبت به مطالب ارائه شده داشت 

Question Title

* 3. محتوای ارائه شده کاربردی و قابل استفاده بود 

Question Title

* 4. ارتباط خوبی بین ارائه دهنده و مخاطبین برقرار شد 

Question Title

* 5. ارائه دهنده توانایی پاسخگویی به سوالات مخاطبین را داشت .

Question Title

* 6. در صورت برگزاری کارگاه مجددی توسط ارائه کننده در آن شرکت خواهم کرد 

Question Title

* 7. مایل به تکمیل مطالب ارائه شده در گروه تلگرامی و به صورت مجازی هستم 

Question Title

* 8. شرکت در این کارگاه را به دوستانم توصیه می کنم .

Question Title

* 9. اگر توصیه ، پیشنهاد یا انتقادی دارید در پایان بنویسید .

T