Chào mừng.

Cảm ơn quý vị đã chia sẻ suy nghĩ của quý vị về Chương trình Trái phiếu Nhà ở Giá cả Rẻ của Metro. Phản hồi của quý vị sẽ được sử dụng để giúp Metro tìm kiếm trong khu vực để tìm vị trí tốt nhất cho nhà ở giá rẻ mới và sẽ cung cấp thông tin cho những người xây dựng và quản lý nhà ở giá rẻ về cách tiếp cận và hỗ trợ người dân.

Mỗi khảo sát được hoàn tất đủ điều kiện để giành bốn vé vào Sở thú Oregon. Có ba cơ hội để giành chiến thắng! Khảo sát kết thúc vào ngày 22 tháng 5 2019.

T