Screen Reader Mode Icon

Informatie en woordenlijst

Als vertegenwoordiger van het bedrijf dat aan de enquête deelneemt, vragen wij u te antwoorden met inachtneming van de kenmerken van uw bedrijf in zijn geheel. Desgevraagd kunt u een persoonlijke mening geven.

 Woordenlijst:
- Met de uitdrukking "openbare aanbesteding" bedoelen we hier zowel openbare aanbestedingen als andere selecties, zoals die welke plaatsvinden voor leveringen "onder de drempel".
- Met "groene openbare aanbesteding " (of "Green Public Procurement-GPP") bedoelen we opdrachten waarbij de aanbieding wordt gegund via eisen of gunningen die verband houden met de milieuduurzaamheid van de geleverde goederen, diensten of werken.
- "Likert-schaal": een schaal waarop een kwalitatief oordeel kan worden uitgedrukt, gaande van twee uiterste parameters via tussenliggende parameters, bv. helemaal mee eens, mee eens, oneens, helemaal oneens, ik weet het niet.
- Met milieuduurzaamheid wordt een soort activiteit bedoeld die de negatieve effecten op het milieu vermindert.
- Circulaire overheidsaankoop (Circular Public Procurement - CPP) kan worden gedefinieerd als het proces waarbij overheidsinstanties werken, goederen of diensten aankopen die erop gericht zijn bij te dragen tot gesloten energie- en materiaalkringlopen binnen de toeleveringsketens, waarbij negatieve milieueffecten en afvalproductie gedurende de gehele levenscyclus tot een minimum worden beperkt en in het beste geval worden vermeden. (bron: EC, Openbare aanbestedingen voor een circulaire economie, 2017)

Question Title

* 1. Heeft u deelgenomen aan openbare aanbestedings procedures?

0 of 35 answered
 

T