Screen Reader Mode Icon

Информация и речник

Като представител на компанията, участваща в проучването, Ви молим да отговорите на въпросите изцяло от името на компанията.

Използвана терминология:

- Устойчивост на околната среда означава вид дейност, която намалява негативните ефекти върху околната среда.

- „Зелена обществена поръчка“ (ЗлОП) е тази процедура, в която се включват изисквания, свързани с екологичната устойчивост на предлаганите стоки, услуги и строителство.

- „Кръгова обществена поръчка“ (КОП) е тази процедура, чрез която публичните власти закупуват услуга, стока и строителство, произведени или предоставяни в съответствие с принципите на кръговата икономика и подлежат на по-нататъшна преработка след употреба. Такива продукти/услуги са проектирани за трайност, поправка и рециклиране и в края на техния жизнен цикъл могат да бъдат разбити на компоненти, материали или суровини, които да бъдат използвани отново в производствената верига. (източник: ЕК, Обществени поръчки за кръгова икономика, 2017г.)

- Под термина „Публични търгове“ се има предвид и такива, които се провеждат за доставки/услуги „под определения праг“.

- „Ликъртова скала“ е инструмент за качествена оценка, включваща екстремно крайни и междинни нива като: много съгласен, съгласен, неутрален, несъгласен, много несъгласен.

Question Title

* 1. Участвали ли сте в процедури за обществени поръчки:

0 of 35 answered
 

T