Question Title

* 1. How often do you use a computer?
Chak kilè ou itilize òdinatè?

Question Title

* 2. What do you use a computer for?
Poukisa ou itilize òdinatè?

Question Title

* 3. In your own words, what is programming?
Nan mo pa ou, ki sa programming ye?

Question Title

* 4. Have you ever programmed before?
Eske ou konn pwograme deja?

Question Title

* 5. Do you use a phone or tablet?
Eske ou itilize telefòn oswa tablèt?

Question Title

* 6. What types of applications have you used on a computer? (select all that apply)
Kijan de aplikasyon ou itilize nan òdinatè ou? (Seleksyone tout sa ou itilize yo)

Question Title

* 7. What types of websites have you used on a computer? (select all that apply)
Kijan de sit entènet ou itilize nan òdinatè ou? (Seleksyone tout sa ou itilize)

Question Title

* 8. What do you know how to do on a computer? (select all that apply)
Kisa ou konn fè nan òdinatè ou? (Seleksyone tout sa ou itilize yo)

Question Title

* 9. Are you interested in programming?
Eske ou enterese nan pwogramasyon?

Question Title

* 10. Where do you have access to a computer?
Ki kote ou aksè ak yon òdinatè?

0 of 10 answered
 

T