Bevezetés - Q1

 
20% of survey complete.
Az Európa Tanács Oktatásügyi Főosztálya új referenciakeret létrehozását tűzte ki célul a demokratikus és az interkulturális kompetencia meghatározására (melynek alapjául az Európa Tanács és más intézmények által kidolgozott kompetencia modellek szolgálnak). A referenciakeret célja az oktatás és annak tervezésének segítése. Az alábbi kérdőív kitöltésével Ön hozzájárul a projekt megvalósításához. A kérdőív kitöltése kevesebb, mint 1 órát vesz igénybe.

Az elméleti modell olyan értékeket, attitűdöket, készségeket, ismereteket és megértési módokat tartalmaz, melyek elengedhetetlenek a demokratikus és interkulturális kompetencia kialakításához. A modell a tanulók számára 20 különböző, elsajátítandó összetevőt határoz meg:

Értékek
1. Más emberek, az emberi méltóság és az emberi jogok tiszteletben tartása
2. A kulturális sokszínűség és a kulturális másság elismerése
3. A demokrácia, az igazságszolgáltatás, a méltányosság, az egyenlőség és a jogállamiság tisztelete

Attitűdök    
4. Nyitottság a kulturális különbözőség, más ideológiák, világnézetek és szokások felé
5. Más emberek, ideológiák, világnézetek, és szokások tiszteletben tartása és elfogadása
6. Jótékonyság
7. Felelősségtudat
8. Önbizalom
9. A többértelműség iránti tolerancia

Készségek
10. Önálló tanulási készség
11. Elemző és kritikai gondolkodás
12. Meghallgatási és megfigyelési készségek
13. Empátia
14. Rugalmasság és alkalmazkodó készség
15. Nyelvi és kommunikációs készség, többnyelvűség készsége
16. Együttműködési készség
17. Konfliktuskezelési készség
 
Ismeretek és kritikus megértés
18. Önismeret és kritikus önmegértés
19. Nyelv és kommunikáció ismerete és kritikus megértése
20. A világ ismerete és kritikus megértése (amelybe beletartozik a politika, a jogrend, az emberi jogok, a műveltség, a kultúrák, a vallások, a történelem, a média, a gazdaságok, a környezet és a fenntarthatóság)
 
Jelenleg olyan leírások megfogalmazásán dolgozunk, amelyekkel felmérhető, hogy a tanuló milyen mértékben sajátította el a fenti összetevőket. Leírás alatt egy állítást vagy körülírást értünk a tanuló egy adott viselkedéséről, amely egy bizonyos összetevő elsajátításának eredménye. Például, ha a tanuló kooperációs készségekre tett szert, akkor egy lehetséges leírás a következő lenne: "Amikor csapatban dolgozik, jól együttműködik másokkal a csapat céljainak elérése érdekében"; ha a tanuló a felelősségérzetét fejlesztette, akkor a leírás a következő lehetne: "Saját hibáiért felelősséget vállal". Ehhez minden egyes leírás esetében két különböző típusú kérdés megválaszolása szükséges.

Mostanáig összesen 990 leírásjavaslatot sikerült összegyűjtenünk a modell összetevőihez. Az Ön segítségét ebből 30 leírásjavaslat hatékonyságának felméréséhez kérjük.

T