1. Оценете нивото на обслужване като отговорите на въпросите

Бъдете обективни!
Оценките са от 2 до 6. Като 2 е за слаб (2), а 6 е за отличен (6).

* 1. Отделено внимание по време на преглед

* 2. Достъп и обслужване извън работно време (например при спешни случаи и справки по телефон)

* 3. Защита на пациента пред комисии и други административни процедури

* 4. Компетентност (информация за заболяването и отговор на зададени от Вас въпроси)

T