Zajedno za veće plaće

Question Title

* 1. Smatrate li da A1 Hrvatska treba imati kolektivni ugovor kao garanciju radnih i materijalnih prava radnika (jednako kao sto imaju kolege u A1 Austrija)?

Question Title

* 2. Jeste li se spremni priključiti sindikalnim akcijama kao podršku pregovaračima?

Question Title

* 3. Poredajte po važnosti teme koje smatrate da treba regulirati?

Question Title

* 4. Jeste li član Sindikata?

T