Ceistneoir ar na hacmhainní oideachais bunscoile ar logainm.ie

Bheimis an-bhuíoch díot ach an ceistneoir gearr seo a líonadh. Beidh an t-aiseolas ina chabhair dúinn chun forbairt a dhéanamh ar na hacmhainní oideachais ar logainm.ie amach anseo. Is féidir aiseolas nó moltaí a chur chuig logainm@dcu.ie am ar bith.

Tá acmhainní oideachais á soláthar ar shuíomh logainm.ie mar áis do theagascóirí agus d'fhoghlaimeoirí. Tá acmhainní ar fáil don bhunscoil, don iarbhunscoil agus don tríú leibhéal.

Question Title

* 1. An dalta, múinteoir nó tuismitheoir thú?

Question Title

* 2. Cén rang inar úsáid tú na hacmhainní seo? (ábhar ranga, leibhéal ranga, aoisghrúpa srl.)

Question Title

* 3. Cé na ceachtanna a d’úsáid tú?

Question Title

* 4. An raibh an treoir don mhúinteoir úsáideach duit?

Question Title

* 5. Céard é do thuairim faoi scóip an ábhair?

Question Title

* 6. Céard é do thuairim faoi leibhéal deacrachta an ábhair?

Question Title

* 7. Céard é do thuairim faoi na gníomhaíochtaí/bileoga oibre?

Question Title

* 8. Ar chuir na daltaí spéis san ábhar?

Question Title

* 9. An bhfuil moltaí feabhais agat?

Question Title

* 10. Fág do shonraí teagmhála sna boscaí más maith leat go gcoinneoimis ar an eolas thú faoi fhorbairtí nua ar na hacmhainní seo.

T