Ovo istraživanje se vrši u okviru projekta „Sigurni gradovi i sigurni javni prostori“ koji provodi UN Women u partnerstvu s Gradom Banja Luka. Ovo istraživanje je anonimno. Vaši stavovi i iskustva će nam pomoći da osmislimo odgovarajuće intervencije i pratimo napredak u implementaciji programa. Popunjavanje upitnika traje 10 minuta.

Question Title

* 1. Spol

Question Title

* 3. Mjesto Stanovanja i mjesna zajednica

Question Title

* 4. Navedite da li ste doživjeli nešto od navedenog u javnom prostoru u proteklih 12 mjeseci ili nekad u prošlosti. Za svaki od ponuđenih odgovora, možete odabrati jednu ili dvije opcije: u proteklih 12 mjeseci/i ili tokom života.

  U proteklih 12 mjeseci Tokom života NIkada nisam doživjela 
Komentari seksualne prirode
Pipkanje
Nazivanje imenima/dobacivanje
Zurenje na seksualni način
Zviždanje
Seksualne aluzije
Pritisak za pristanak na seksualnu aktivnost
Opaske o vašem tijelu ili odjeći
Nepoželjni pozivi za izlaske
Neprimjereni fizički kontakt ili komentari seksualne prirode

Question Title

* 5. Ako ste doživjeli nešto od gore navedenog, označite gdje se to desilo. Možete označiti više opcija.

Question Title

* 6. Šta ste učinili kad se to desilo? Možete označiti više opcija.

Question Title

* 7. Navedite da li je neko koga poznajete doživio/la u javnom prostoru nešto od navedenog u proteklih 12 mjeseci i/ili nekad u prošlosti (tokom života). Za svaki od ponuđenih odgovora, ta osoba može odabrati između opcije u proteklih 12 mjeseci i/ili tokom života

  U proteklih 12 mjeseci Tokom života
Komentari seksualne prirode
Pipkanje
Nazivanje imenima/dobacivanje
Zurenje na seksualni način
Zviždanje
Seksualne aluzije
Pritisak za pristanak na seksualnu aktivnost
Opaske o tijelu ili odjeći te osobe
Nepoželjni pozivi za izlaske
Neprimjereni fizički kontakt ili komentari seksualne prirode

Question Title

* 8. Je li vam poznato da li su rađena neka prilagođavanja infrastrukture u vašoj zajednici vezana za povećanje sigurnosti od seksualnog uznemiravanja i seksualnog nasilja u javnom prostoru?

Question Title

* 9. Ocijenite u kojoj ste mjeri zadovoljni infrastrukturnim prilagođavanjima u vašoj zajednici.

Question Title

* 10. Kada je riječ o seksualnom uznemiravanju i seksualnom nasilju u javnom prostoru, koliko sigurno se osjećate u javnim prostorima u Banja Luci?

Question Title

* 11. Kada je riječ o seksualnom uznemiravanju i seksulanom nasilju u javnom prostoru, koliko sigurno se osjećate u zajednici u kojoj živite (Lazarevo)? Odgovorite ako živite u Lazarevu.

Question Title

* 12. Kada je riječ o seksualnom uznemiravanju i seksualnom nasilju u javnom prostoru, koliko sigurno se osjećate u zajednici u kojoj živite (Vrbanja)? Odgovorite ako živite u Vrbanji.

Question Title

* 13. Izbjegavate li neke javne prostore u Banja Luci? Navedite koje. Ako živite u Lazarevu ili Vrbanji navedite i koja mjesta izbjegavate u tim zajedicama.

Question Title

* 15. Po vašem mišljenju, šta bi se od sljedećeg moglo uraditi da se javni prostor učini sigurnijim?

Question Title

* 16. Mislite li da seksualno uznemiravanje u javnim prostorima treba zakonski sankcionisati?

Question Title

* 17. Je li seksualno nasilje u javnom prostoru zakonski kažnjivo?

Question Title

* 18. Do koje mjere se slažete sa navedenim izjavama?

  Potpuno se slažem Donekle se slažem Niti se slažem niti ne slažem Ne slažem se Uopšte se ne slažem
Žene koje se provokativno oblače imaju veće šanse da dožive seksualno uznemiravanje i seksualno nasilje u javnom prostoru
Seksulano uznemiravnje u javnom prostoru je bezazleni flert
Seksualno uznemiravanje je češće u ruralnim područjima
Seksualno uznemiravanje je češće u gradovima
Samo mlađe žene i djevojčice su izložene seksualnom uznemiravanju
Žrtve preveličavaju seksualno uznemiravanje
Seksualno uznemiravanje u javnom prostoru je zastrašujuće iskustvo za žrtve
Muškarci komentarišu izgled žena zato što žele biti ljubazni
Žene nemaju adekvatnu podršku kada se radi o seksualnom uznemiravanju i seksualnom nasilju
Seksualno uznemiravanje u javnom prostoru nije čest problem
0 of 18 answered
 

T