Εγγραφή στο Συνέδριο

Question Title

* 1. Στοιχεία συμμετέχοντα:

Question Title

* 2. Θα συμμετάσχουν και μαθητές από το σχολείο σας στο συνέδριο; *

* Για τα σχολεία εκτός Λευκωσίας που επιθυμούν να φέρουν και μαθητές, ο οργανισμός CARDET αναλαμβάνει να καλύψει έξοδα μεταφοράς με λεωφορείο ή ταξί, αφού πρώτα επικοινωνήσουν μαζί μας.

Question Title

* 3. Ποιες μέρες θα συμμετέχετε στο συνέδριο;

Question Title

* 4. Συμμετοχή στο μεσημεριανό γεύμα:

Question Title

* 5. Θα ήθελα να λαμβάνω ενημέρωση μέσω ηλετρονικού ταχυδρομείου για ανάλογες δράσεις του οργανισμού CARDET.

T