Chestionar privind identificarea nevoii de formare continuă şi de perfecţionare
a personalului din învăţământul preuniversitar din judeţul Dolj,
în anul şcolar 2018-2019
 
Casa Corpului Didactic Dolj este o instituţie de prestigiu, preocupată permanent de creşterea calităţii actului de formare continuă, astfel încât, beneficiarii săi, cadrele didactice, să evolueze permanent.
De aceea, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a răspunde la câteva întrebări, bifând după caz, una sau mai multe casete din grila de mai jos.

 Vă mulţumim!

Question Title

* 1. Precizaţi:

Question Title

* 2. În alegerea unui curs/program de formare care din aspectele următoare vă influențează?

Question Title

* 3. Care din următoarele cursuri/programe de formare corespund gradului dumneavoastră de interes?

Question Title

* 4. Notați de la 1-5 (1-foarte scăzut, 2-scăzut, 3-mediu, 4-interesat, 5-foarte interesat) gradul de interes pe care îl aveți pentru următoarele domenii de formare continuă:

  1 2 3 4 5
I. Programe Acreditate M.E.N.
II. Didactica specialităţilor
III. Management (educaţional/institutional/de proiect)
IV. Educaţie pentru drepturile omului
V. Educaţie pentru dezvoltare durabilă
VI. Educaţie pentru egalitatea de şanse
VII. Educație anticorupție
VIII.Educaţie interculturală
IX. Educaţie antreprenorială
X. TIC
XI. Educaţie pentru noile mass-media audiovizuale
XII.a Alte domenii - Dezvoltare profesională
XII.b Alte domenii - Educația adulților
XII.c Alte domenii - Personal auxiliar
XII.d Alte domenii - Educație nonformală
XII.e Alte domenii - Competențe de comunicare într-o limbă străină
XII.f Alte domenii - Cursuri prin proiecte
XII.g Alte domenii - Programe naţionale
XIII.a Programe la recomandarea M.E.N. - Dezvoltare competenţe de bază cadre didactice
XIII.b Programe la recomandarea M.E.N. - Pregătirea candidaților pentru examene naționale
XIII.c Programe la recomandarea M.E.N. - Formarea evaluatorilor pentru lucrări scrise examene naționale/ membrii în comisii / probe practice/orale în profilul postului și inspecții speciale la clasă
XIV. Programe de formare în domeniul abilitării curriculare
XV. Curs de prim ajutor

Question Title

* 5. În concordanţă cu nevoile de formare, vă rugăm să specificaţi competenţele pe care să le vizeze cursul/programul de formare:

Question Title

* 6. Cum doriți să fiți informat despre cursurile/programele de formare derulate de Casa Corpului Didactic Dolj în anul școlar 2018-2019?

T