Chestionar privind identificarea nevoii de formare continuă şi de perfecţionare
a personalului din învăţământul preuniversitar din judeţul Dolj,
în anul şcolar 2018-2019
 
Casa Corpului Didactic Dolj este o instituţie de prestigiu, preocupată permanent de creşterea calităţii actului de formare continuă, astfel încât, beneficiarii săi, cadrele didactice, să evolueze permanent.
De aceea, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a răspunde la câteva întrebări, bifând după caz, una sau mai multe casete din grila de mai jos.

 Vă mulţumim!

Precizaţi:

Question Title

* 1. Precizaţi:

În alegerea unui curs/program de formare care din aspectele următoare vă influențează?

Question Title

* 2. În alegerea unui curs/program de formare care din aspectele următoare vă influențează?

Care din următoarele cursuri/programe de formare corespund gradului dumneavoastră de interes?

Question Title

* 3. Care din următoarele cursuri/programe de formare corespund gradului dumneavoastră de interes?

Notați de la 1-5 (1-foarte scăzut, 2-scăzut, 3-mediu, 4-interesat, 5-foarte interesat) gradul de interes pe care îl aveți pentru următoarele domenii de formare continuă:

Question Title

* 4. Notați de la 1-5 (1-foarte scăzut, 2-scăzut, 3-mediu, 4-interesat, 5-foarte interesat) gradul de interes pe care îl aveți pentru următoarele domenii de formare continuă:

  1 2 3 4 5
I. Programe Acreditate M.E.N.
II. Didactica specialităţilor
III. Management (educaţional/institutional/de proiect)
IV. Educaţie pentru drepturile omului
V. Educaţie pentru dezvoltare durabilă
VI. Educaţie pentru egalitatea de şanse
VII. Educație anticorupție
VIII.Educaţie interculturală
IX. Educaţie antreprenorială
X. TIC
XI. Educaţie pentru noile mass-media audiovizuale
XII.a Alte domenii - Dezvoltare profesională
XII.b Alte domenii - Educația adulților
XII.c Alte domenii - Personal auxiliar
XII.d Alte domenii - Educație nonformală
XII.e Alte domenii - Competențe de comunicare într-o limbă străină
XII.f Alte domenii - Cursuri prin proiecte
XII.g Alte domenii - Programe naţionale
XIII.a Programe la recomandarea M.E.N. - Dezvoltare competenţe de bază cadre didactice
XIII.b Programe la recomandarea M.E.N. - Pregătirea candidaților pentru examene naționale
XIII.c Programe la recomandarea M.E.N. - Formarea evaluatorilor pentru lucrări scrise examene naționale/ membrii în comisii / probe practice/orale în profilul postului și inspecții speciale la clasă
XIV. Programe de formare în domeniul abilitării curriculare
XV. Curs de prim ajutor
În concordanţă cu nevoile de formare, vă rugăm să specificaţi competenţele pe care să le vizeze cursul/programul de formare:

Question Title

* 5. În concordanţă cu nevoile de formare, vă rugăm să specificaţi competenţele pe care să le vizeze cursul/programul de formare:

Cum doriți să fiți informat despre cursurile/programele de formare derulate de Casa Corpului Didactic Dolj în anul școlar 2018-2019?

Question Title

* 6. Cum doriți să fiți informat despre cursurile/programele de formare derulate de Casa Corpului Didactic Dolj în anul școlar 2018-2019?

T