Výzkum “Respektující porodní péče v České republice”

Vážení respondenti,

Následující dotazník je součástí výzkumné studie, která zjišťuje míru respektující péče poskytované ženám v České republice během těhotenství a porodu. Výzkum provádí profesorka Cecily Begley MSc, PhD a asistující profesorka Deirdre Daly PhD z Trinity College Dublin (Irsko) ve spolupráci s Mgr. Natálií Sedlickou, MSc. z Asociace pro porodní domy a centra (APODAC).

Výzkum a využití výsledků  

V ČR nejsou dostupná přesná data (informace) o kvalitě péče poskytované ženám v těhotenství a u porodu. Zjištění plynoucí ze studie mohou v budoucnu posloužit jako základ pro zkvalitnění péče v českém porodnictví. Výzkum reaguje na výzvu odborného časopisu Reproductive Health (Reprodukční zdraví), ve kterém je plánováno výsledky výzkumné studie publikovat. V průběhu celé studie jsou dodržovány etické principy, které pro tuto studii schválila School of Nursing and Midwifery, Trinity College Dublin (Irsko).

Komu je výzkum určen

Dotazník je určen výhradně ženám a mužům, jejichž dítě se narodilo v České republice, nebo kteří byli přítomni porodu dítěte v České republice, a to i v případě, že jeden nebo oba pracují v oblasti porodní péče, a zjišťuje jejich osobní a vlastní zkušenosti.

Pokud pracujete v oblasti porodní péče a jste současně žena, která porodila dítě v České republice, nebo otec dítěte narozeného v České republice, prosíme, POKRAČUJTE ve vyplňování tohoto formuláře na základě zkušeností z Vašeho porodu nebo porodu Vaší partnerky.

Pokud se na vás toto vymezení nevztahuje nebo pokud se vás téma porodu týká pouze jako poskytovatele porodní péče v České republice, dotazník prosím NEVYPLŇUJTE(!).

Účast ve výzkumu je dobrovolná. Prosíme, berte na vědomí, že vyplněním dotazníku vyjadřujete souhlas s účastí ve výzkumu. Veškeré informace, které v rámci dotazníku uvedete, jsou anonymní. Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na adrese natalie.sedlicka@apodac.org. Jako předmět mailu prosím uveďte “Dotaz RCCR2”.

Návod k vyplnění dotazníku

Prosíme, vyplňujte dotazník na základě zkušeností z Vašeho PRVNÍHO porodu. Pokud máte více než jedno dítě, velmi uvítáme, uvedete-li do komentářů pod každou otázkou zkušenosti z dalšího porodu (nebo ze všech Vašich porodů).

Pokud jste schopní psát své odpovědi v angličtině, učiňte tak prosím.
Na vyplnění dotazníku si vyhraďte cca 15–30 minut.
Vašich odpovědí si velmi vážíme a děkujeme Vám za ně.  

Vaše zpětná vazba je velmi důležitá a pomůže zlepšit porodní péči poskytovanou ženám v České republice. Děkujeme vám za účast v průzkumu.  

* 1. Četl/a jsem a rozumím poskytnutým informacím

T