1. יצירת ערך מוסף לטווח ארוך

 
מטרת הסקר היא לקבל מדד מייצג לארגונך ונקודות לשיפור

אין מדובר בתחרות עם ארגונים אחרים

הפנייה בלשון זכר אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד

Question Title

ככל שתענה בצורה מדוייקת יותר, כך השימוש במדד יעזור לך יותר

  בכלל לא במידה מועטת במידה רבה במידה רבה מאד לא יודע/לא רלוונטי
כל שנה אנו מכינים תכנית אסטרטגית של מחלקת משאבי אנוש, הנמצאת בהלימה עם התכנית העסקית של הארגון
החזון, ערכי הליבה והמשימות של הארגון ברורים לכלל עובדיו והם נוהגים בהתאם
העובדים אצלנו מעורבים בבניית תכניות היעדים שלהם ושל מחלקתם
מנהל משאבי האנוש וצוותו שותפים לכתיבת האסטרטגיה העסקית
הקוד האתי של הארגון מוטמע ומופעל בכל שדרות העובדים בחברה
האסטרטגיה של הארגון מוגדרת ומובנת לכל העובדים
הארגון נמצא בתהליכי שינוי מתמשכים ומתאים עצמו במהירות לשינויים בשוק מתחרים וטכנולוגיה
צוות משאבי אנוש מיומן ומתאים לתפקידו
המבנה הארגוני הנוכחי מאפשר לנו שיפור מתמיד ויעילות תפעולית
לארגון תכניות עבודה שנתיות המבוקרות על בסיס קבוע - חודשי, רבעוני ושנתי

T