Milá studentko, milý studente,

děkujeme Vám za čas, který se chystáte věnovat tomuto dotazníku. Jeho vyplnění trvá přibližně patnáct minut. Kromě obecných otázek, týkajících se Vašeho studia na Univerzitě Palackého, se budete mít možnost vyjádřit například k proměnám vysokého školství, skloubení práce se studiem, studiu v zahraničí či otázkám týkajícím se bydlení vás, studujících. Veškeré poskytnuté informace budou zpracovány anonymně.

Ještě jednou Vám děkujeme za ochotu zúčastnit se výzkumu, jehož provedení bylo podpořeno v rámci Studentské grantové soutěže FF UP. Přejeme nerušené vyplňování.

T