Suirbhé maidir le Gaelcholáiste a chur ar bun |
Survey about an Irish medium second level school

Tá breis eolais ar fáil anseo faoinár bhfeachtas agus eolas faoi Ghaelcholáiste ar fáil anseo |
Further information on our campaign and further information on an Irish medium second level school can be found here

Question Title

* 1. Dá mbeadh Gaelcholáiste ar fáil i do scoilcheantar an mbeadh spéis agat do pháiste / pháistí a chur ann?
If there was an Irish medium second level school in your school area would you have an interest in sending your child / children to it?

Question Title

* 2. An dóigh leat gur chóir go mbeadh rochtain ar Ghaelcholáiste ag tuismitheoirí atá ag iarraidh sin dá bpáistí?
Do you think parents that want access to an Irish medium secondary school for their children should have it?

Question Title

* 3. Cén scoil a fhreastalaíonn do pháiste/pháistí uirthi?
Which school does your child/children attend?

Question Title

* 4. Cén rang/ranganna ina bhfuil do pháiste / pháistí?
In which class / classes is your child / children?

Question Title

* 5. Ar mhaith leat a bheith coinnithe ar an eolas faoin bhfeachtas le Gaelcholáiste a chur ar bun inár scoilcheantar?
Do you want to be kept up to date about the campaign to achieve an Irish medium second level school in our school area?

Question Title

* 6. Ar mhaith leat a bheith ar an ngrúpa oibre atá ag obair le Gaelcholáiste a bhaint amach inár scoilcheantar?
Would you like to be on the working group to achieve an Irish medium second level school in our school area?

T