* 1. Hvad er din proffession?

* 2. Har du kendskab til FN`s klimascenarier?

* 3. Hvad mener du bliver den største udfordring i forbindelse med klimatilpasning af byggeri?

* 4. Er du enig i at vi i Danmark har viden nok til at håndtere kommende klimaændringer, hvad angår nybyggeri?

* 5. Mener du at Bygningsreglementets krav er tilstrækkelige til at sikre nybyggeri imod kommende klimaændringer?

* 6. Regeringen udkom i 2008 med en klimatilpasningsstrategi. Synes du den i tilstrækkelig grad tager hånd om de kommende klimaudfordringer?

* 7. Anvendelse af nye byggeprodukter som eksempelvis termoaktive huldæk og faseskiftende materiale er af stor betydning, hvad angår klimaregulering af fremtidens byggeri. Er du enig i denne påstand?

T