Screen Reader Mode Icon

Nordisk Marcé - Brukerundersøkelse 2021 - Norge

Det finnes fortsatt relativt få studier som omhandler betydningen av den unntakstilstanden vi befinner oss i for perinatal mental helse. Men de få som finnes, tyder på en urovekkende økning av psykiske problemer blant gravide og nybakte foreldre. I tillegg, har brukerforeninger og klinikere opplevd en betydelig økt pågang av gravide og nye foreldre som strever med psykiske helseproblemer.

Denne brukerundersøkelsen har som hensikt å tallfeste hvordan helsepersonell som er i kontakt med gravide og nye familier opplever arbeidshverdagen med covid-19 som bakteppe.

Undersøkelsen er laget av Professor i samfunnsmedisin / President i Nordisk Marcé, Malin Eberhard-Gran, Psykiater / Overlege, Signe Dørheim og Generalsekretær i Landsforeningen 1001 dager, Lena Yri Engelsen.


Hold deg oppdatert på forskning innen perinatal mental helse. Alle som jobber med gravide og nye familier kan bli medlem. Besøk oss på www.nordicmarce.org
Question Title

* 1. Hvor/Hva jobber du som?

Question Title

* 2. Hvor ofte treffer/behandler du gravide eller barselkvinner i løpet av en uke?

Question Title

* 3. Når du tenker tilbake på de siste par måneder: I hvor stor andel av konsultasjonene med gravide eller barselkvinner opplever du at psykiske problemstillinger kommer opp?

Question Title

* 4. Fortsettelse spm 3. Opplever du at dette har endret seg siden 
pandemien inntraff?

Question Title

* 5. Mange kvinner har ikke fått ha med partner til barnet under fødsel eller på barselavdelingen, hvordan er ditt inntrykk av hvordan dette har påvirket barseltiden for familien:

Question Title

* 6. Når du møter gravide eller barselkvinner / foreldre med psykiske vansker, hvordan opplever du din kompetanse til å hjelpe dem?

Question Title

* 7. Opplever du at du har tilstrekkelig tid til å følge opp kvinner / foreldre med psykiske problemstillinger i din jobb?

Question Title

* 8. Dersom kvinnen / foreldre trenger mer psykisk helsehjelp enn det du kan gi henne, hvordan er det å finne andre tilbud til henne?

Question Title

* 9. Hva trenger du mest for å kunne gi et bedre tilbud til disse kvinnene?

Question Title

* 10. Hva er det viktigste Nordisk Marce og Landsforeningen 1001 dager bør jobbe for når det gjelder bedre tilbud til denne gruppen?

0 of 10 answered
 

T