Question Title

* 1. Which presentation tools do you use? Z jakich narzędzi do tworzenia prezentacji Pan/ Pani korzysta?/ Kuriuos pristatymo įrankius jūs naudojate? Que ferramentas utiliza para apresentações? Quale strumento di presentazione usi? Ποιά εργαλεία παρουσίασης χρησιμοποιείτε

Question Title

* 2. Is sport important in your life? Czy aktywność fizyczna jest ważna w Pana/Pani życiu?/Ar sportas svarbus jūsų gyvenime? O desporto é importante para si?E’ lo sport importante nella tua vita?Είναι τα σπορ-αθλητισμός σημαντικά στη ζωή σου

Question Title

* 3. If YES, which sports do you do? Jeśli TAK, jakie sporty Pani/Pani uprawia? Jeigu TAIP, tai kokiomis sporto šakomis jūs užsiimate?/Se é importante, que desporto pratica? Se e’si ,quale sport pratichi? Εάν ναι,ποιά σπορ κάνεις

Question Title

* 4. Do you think that healthy diet is important? Czy Pana/Pani zdaniem zdrowa dieta jest ważna?/ Ar jūs manote, kad sveika mityba yra svarbi?/ A alimentação saudável é importante?Pensi che una dieta salutare sia importante? Πιστεύεις ότι ή υγιεινή διατροφή είναι σημαντική

Question Title

* 5. Did you introduce new methods in your teaching after the project? / Czy wprowadzili Państwo nowe metody po projekcie? / Ar Jūs pristatėte naujus metodus savo mokyme po projekto? / Hai introdotto nuovi metodi nella tua formazione post-progetto? / Έχετε εισάγει νέες μεθόδους στην διδασκαλία σας κατά τη διάρκεια του προγράμματος / Αν ναι, ποιες / Introduziu novas práticas depois do projeto?

Question Title

* 6. Did you improve any skills? / Czy rozwinęli Państwo jakieś umiejętności? / Ar Jūs patobulinote kokius nors gebėjimus? / Hai aggiornato quali competenze? / Έχετε βελτιώσει κάποιες δεξιότητές σας /  Desenvolveu algumas competências?

Question Title

* 7. Did you learn new things? / Czy nauczyli się Państwo czegoś nowego? / Ar Jūs išmokote naujų dalykų? Hai imparato cose nuove? / Έχετε αποκτήσει νέες γνώσεις / Aprendeu coisas novas?

Question Title

* 8. Did you find new friends? / Czy poznali Państwo nowych ludzi? / Ar susiradote naujų draugų? Hai conosciuto nuovi amici? / Δημιουργήσατε νέες φιλίες / Fez novas amizades?

T