Question Title

* 1. Proszę wybrać grupę wiekową w której jest/są Państwa dziecko/dzieci.

Question Title

* 2. Czy Państwa dziecku podoba się w szkole ? Mojemu dziecku podoba się w szkole ...

Question Title

* 3. Moje dziecko czuje się bezpieczne w szkole.

Question Title

* 4. Moje dziecko odnosi dobry postęp w szkole

Question Title

* 5. Moje dziecko jest pod dobrą opieką w szkole.

Question Title

* 6. Moje dziecko jest dobrze uczone w szkole

Question Title

* 7. Moje dziecko otrzymuje zadania domowe odpowiednie do jej/ jego/ ich wieku

Question Title

* 8. Szkoła upewnia się, aby uczniowie dobrze się zachowywali

Question Title

* 9. Szkoła skutecznie radzi sobie z zastraszeniem/znęcańiem.

Question Title

* 10. Szkoła jest dobrze prowadzona

Question Title

* 11. Szkoła dobrze reaguje na jakiekolwiek obawy które posiadam

Question Title

* 12. Otrzymuje wartościowe informacje ze szkoły na temat postępu mojego dziecka

Question Title

* 13. Poleciłbym/poleciłabym tą szkołe innym rodzicom/opiekunom

Question Title

* 14. Jakiekolwiek inne komentarze/opinie

T