Question Title

* 1. តើមានអ្វីខ្លះដែលធ្វើឱ្យលោកអ្នក និងសហគមន៍របស់អ្នកមានសុខភាពល្អ?

Question Title

* 2. តើមានអ្វីខ្លះដែលរារាំងលោកអ្នក និងសហគមន៍របស់អ្នកពីអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវការដើម្បីឱ្យមានអារម្មណ៍ថាមានសុខភាពល្អ?

Question Title

* 3. តើវីរុស COVID-19 និងការចេញបញ្ជា “ស្នាក់នៅផ្ទះដែលមានសុវត្ថិភាព” មានផលប៉ះពាល់ដល់តម្រូវការរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច?

Question Title

* 4. តើទីក្រុងតាកុមា (City of Tacoma) ត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជួយគាំទ្រសុខភាពរបស់អ្នក និងអ្នកជិតខាងរបស់អ្នក?

Question Title

* 6. ជាតិសាសន៍/ជនជាតិភាគតិច(សូមគូសយកចំណុចទាំងអស់ដែលត្រូវអនុវត្ត)

0 of 6 answered
 

T